SI | EN

Sekcije

Sekcija za avdiovizualno

Zloženka Muzeji in avdiovizualno

 

Področje avdiovizualnega je dokaj novo v muzejski stroki in neurejeno ter polno različnih dilem, kar pogosto sproža zelo različna temeljna vprašanja kako naprej. Novoustanovljena sekcija bo pripomogla k razreševanju različnih dilem in urejanju širše sheme avdiovizualnega področja. S tem bi na eni strani poenotili vrednost in pomen avdiovizualnega v muzeju, na drugi strani pa bi se lahko razvijale vse specifike, ki nastajajo pri povezovanju z različnimi tematskimi muzeji in oddelki znotraj splošnih muzejev.

 

Cilji sekcije za avdiovizualno je povezati vse, ki se v muzejih s tem ukvarjajo in razvijajo na različne načine. S strokovnim pristopom, izmenjavo izkušenj, pogledov in mnenj želimo razrešiti problem avdiovizualnega. Zato vabimo vse kolege muzealce, ki se avdiovizualnim ukvarjajo, da se nam pridružijo.

 

Goriška - mozaik tisočletij - Nova Gorica, utrinek iz snemanja v pisarni župana, 2001


Glavne točke naše pozornosti so:

1. avdiovizualna dokumentacija
- evidentiranje
- dokumentiranje
- inventariziranje

 

2. hranjenje in konzervacija

 

3. avdiovizualija kot muzealija
- avdiovizualno kot baza, gradivo za nadaljnje preučevanje
- kdaj je avdiovizualija dokument in kdaj muzealija
- valorizacija

 

4. avdiovizualna prezentacija
- avdiovizualne pripovedi
- umeščanje avdiovizualije na razstavo
- njena komunikacija s predmeti na razstavi in z obiskovalci

 

5. popularizacija
- spodbujanje razvoja avdiovizualnega v muzejih in z vsemi muzejskimi strokami
- povezovanje s širšo in ciljno javnostjo
- AV kot medij za popularizacijo razstav, muzeja in muzeologije

 

6. avdiovizualno in nesnovna kulturna dediščina

 

7. mreženje z mednarodnimi sekcijami, društvi, raziskovalnimi inštitucijami

 
8. povezovanje z ljubitelji, ustvarjalci in zbiralci avdiovizualnega gradiva

 

Ročna žetev s srpi, Rodiško polje, poskus rekonstrukcije, 2008

 

Člani:

Darja Skrt, Goriški muzej    darja.skrt@goriskimuzej.si

Monika Kokalj Kočevar, Muzej novejše zgodovine Slovenije   monika@muzej-nz.si

Sebastjan Weber, Muzej novejše zgodovine Celje   sebastjan.weber@mnzc.si

Janez Polajnar, Muzeji in galerije mesta Ljubljane   janez.polajnar@mgml.si

Blaž Verbič, Muzej Velenje    blaz.verbic@muzej-velenje.si

Darja Kranjc, Park Škocjanske jame    darja.kranjc@psj.gov.si

Jože Dežman, Gorenjski muzej    jdmemores@gmail.com