SI | EN

Sekcije

Sekcija knjižnic

Muzeji in galerije za svoje delovanje potrebujejo knjižnice. Ni mogoče pripraviti razstave, pedagoškega programa ali razprave o muzejskih predmetih, slikah, ki jih hranijo brez literature, kjer spoznavamo nove trende v stroki in temeljne razprave o primerjalnem gradivu. Tako imajo vse muzejske in galerijske ustanove v Sloveniji knjižnice. Te so glede na usmeritev matične ustanove in njeno zgodovino lahko manjše z nekaj tisoč enotami ali pa predstavljajo pomembne nacionalne ustanove z več desettisoč zvezki. Lahko jih vodi le en knjižničar, nekje je to dopolnilna dejavnost kustosa, ali pa zanje skrbi več bibliotekarjev. Vse knjižnice sodijo med specialne knjižnice in podatke o svojem delovanju posredujejo tudi Centru za razvoj knjižnic, ki jih potem objavlja na spletnem naslovu - podatki za leto 2012.
 

 

Muzejski knjižničarji smo leta 2001 ustanovili svojo sekcijo. Njen namen je pospeševati sodelovanje med knjižničarji, razreševati problematiko enotne obdelave gradiva, pomoč manjšim ustanovam,  zamenjava gradiva. Organizirali smo nekaj strokovnih ekskurzij. Ker pa je med »nenapisanimi« dolžnostmi knjižnic pogosto tudi skrb za založniško dejavnost ali vsaj zamenjava gradiva, smo v zadnjih letih poskrbeli za promocijo te dejavnosti. Leta 2007 smo organizirali prvi, 2010 drugi in v letu 2013 želimo izpeljati tretji muzejski knjižni sejem.