SI | EN

Organizacija

Predsedstvo

Predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije sestavlja 11 članov, ki jih izmed kandidatov izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. Izvoljeni člani predsedstva med sabo izberejo predsednika in podpredsednika na prvi konstitutivni seji.

 

 

PREDSEDSTVO

 

16. februarja 2015 je bilo na skupščini SMS izvoljeno predsedstvo za mandatno obdobje 2015-2017:

 

Dr. ALEKSANDRA BERBERIH SLANA - predsednica

Muzej narodne osvoboditve Maribor

aleksandra.berberih-slana@mnom.si


Dr. BREDA ČINČ JUHANT - podpredsednica

Prirodoslovni muzej Slovenije

bjuhant@pms-lj.si

 

Dr. BORUT KRIŽ - podpredsednik

Dolenjski muzej Novo mesto

borut.kriz@dolenjskimuzej.si

 

Dr. FLAVIO BONIN

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

flavio.bonin@guest.arnes.si

 

Mag. BARBARA RAVNIK

Narodni muzej Slovenije

barbara.ravnik@nms.si


Mag. JANA ŠUBIC PRISLAN

Goriški muzej

jana.subic@guest.arnes.si

 

IRENA LAČEN BENEDIČIČ

Gornjesavski muzej Jesenice

irena.benedicic@gmj.si

 

ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ

Posavski muzej Brežice

alenka.cernelic.kroselj@pmb.si

 

Mag.  ANA MOTNIKAR

Slovenski etnografski muzej

ana.motnikar@etno-muzej.si

 

mag. MOJCA JAN ZORAN

Slovenski gledališki inštitut

mojca.jan-zoran@slogi.si

 

NATALIJA POLENEC

Tehniški muzej Slovenije

natalija.polenec@tms.si

 

NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Izmed kandidatov jih izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. 16. februarja 2015 je bil na skupščini SMS izvoljen nadzorni odbor:


Dr. STAŠA TOME

Prirodoslovni muzej Slovenije

stome@pms-lj.si

 

METKA FUJS

Pomurski muzej Murska Sobota

metka.fujs@pomurski-muzej.si


JOŽE RATAJ

Pokrajinski muzej Celje

joze.rataj@pokmuz-ce.si


KOMISIJA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA MEDNARODNE INDIVIDUALNE UDELEŽBE MUZEALCEV

 

Dr. FLAVIO BONIN

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

flavio.bonin@guest.arnes.si


Mag. JANA ŠUBIC PRISLAN

Goriški muzej

jana.subic@guest.arnes.si


IRENA LAČEN BENEDIČIČ

Gornjesavski muzej Jesenice

irena.benedicic@gmj.si

 

KOMISIJA ZA VPRAŠANJA ZAKONODAJE

 

Dr. ALEKSANDRA BERBERIH SLANA - predsednica

Muzej narodne osvoboditve Maribor

aleksandra.berberih-slana@mnom.si


METKA FUJS

Pomurski muzej Murska Sobota

metka.fujs@guest.arnes.si

 

 

VODJA PROJEKTA "POLETNA MUZEJSKA NOČ"


SIMONA TRIPKOVIČ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

simona.tripkovic@mnom.s

 

SEKCIJE


Sekcija za izobraževanje in komuniciranje

 

STAŠA TOME

Prirodoslovni muzej Slovenije

stome@pms-lj.si

 

Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost

 

Mag. JANA ŠUBIC PRISLAN

Goriški muzej

jana.subic@guest.arnes.si

 

Sekcija za dokumentacijo

 

Mag. MOJCA ŠTUHEC
Moderna galerija

mojca.stuhec@mg-lj.si

 

Sekcija knjižnic

 

MARTIN STEINER

Pokrajinski muzej Ptuj

martin.steiner@pmpo.si

 

Sekcija za tehniško dediščino

 

IRENA MARUŠIČ

Tehniški muzej Slovenije

irena.marusic@tms.si

 

Sekcija za avdiovizualno

 

DARJA SKRT

Goriški muzej

darja.skrt@goriskimuzej.si