SI | EN

Organizacija

Predsedstvo

Predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije sestavlja 11 članov, ki jih izmed kandidatov izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. Izvoljeni člani predsedstva med sabo izberejo predsednika in podpredsednika na prvi konstitutivni seji.

PREDSEDSTVO

 

19. marca 2021 je bilo na skupščini SMS izvoljeno predsedstvo za mandatno obdobje 2021-2024:

 

Dr. ALEKSANDRA BERBERIH SLANA – predsednica

Muzej narodne osvoboditve Maribor

aleksandra.berberih-slana@mnom.si


ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ – podpredsednica

Posavski muzej Brežice

alenka.cernelic.kroselj@pmb.si

 

NATALIJA POLENEC – podpredsednica

Slovenski etnografski muzej

natalija.polenec@etno-muzej.si

 

MARKO BONIN

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

marko.bonin@pokrajinskimuzejkoper.si

 

JASNA DOKL OSOLNIK

Dolenjski muzej Novo mesto

jasna.dokl.osolnik@dolenjskimuzej.si

 

DAMJANA FORTUNAT ČERNILOGAR

Tolminski muzej

damjana.fortunat@guest.arnes.si

 

MAJA HAKL SAJE

Narodni muzej Slovenije

maja.hakl.saje@nms.si

 

mag. MOJCA JAN ZORAN

Slovenski gledališki inštitut

mojca.jan-zoran@slogi.si

 

IRENA LAČEN BENEDIČIČ

Gornjesavski muzej Jesenice

irena.benedicic@gmj.si

 

TADEJ PUNGARTNIK

Koroški pokrajinski muzej

tadej.pungartnik@kpm.si

 

 

NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Izmed kandidatov jih izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. 19. marca 2021 je bil na skupščini SMS izvoljen nadzorni odbor:

 

ESTERA CERAR - predsednica

Tehniški muzej Slovenije

estera.cerar@tms.si


JOŽE RATAJ

Pokrajinski muzej Celje

joze.rataj@pokmuz-ce.si

 

URŠKA PURG

Muzej novejše zgodovine Slovenije

urska.purg@muzej-nz.si

 

 


KOMISIJA ZA VPRAŠANJA ZAKONODAJE

 

Dr. ALEKSANDRA BERBERIH SLANA - predsednica

Muzej narodne osvoboditve Maribor

aleksandra.berberih-slana@mnom.si


METKA FUJS

Pomurski muzej Murska Sobota

metka.fujs@pomurski-muzej.si

 

 

VODJA PROJEKTA "POLETNA MUZEJSKA NOČ"


SIMONA TRIPKOVIČ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

simona.tripkovic@mnom.s

 

 

 

 

 

 

SEKCIJE


Sekcija za izobraževanje in komuniciranje

 

STAŠA TOME

Prirodoslovni muzej Slovenije

stome@pms-lj.si

 

Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost

 

Mag. JANA ŠUBIC PRISLAN

Goriški muzej

jana.subic@guest.arnes.si

 

Sekcija za dokumentacijo

 

Mag. MOJCA ŠTUHEC
Moderna galerija

mojca.stuhec@mg-lj.si

 

Sekcija knjižnic

 

MARTIN STEINER

Pokrajinski muzej Ptuj

martin.steiner@pmpo.si

 

Sekcija za tehniško dediščino

 

IRENA MARUŠIČ

Tehniški muzej Slovenije

irena.marusic@tms.si

 

Sekcija za avdiovizualno

 

DARJA SKRT

Goriški muzej

darja.skrt@goriskimuzej.si