SI | EN

Organizacija

Predsedstvo

Predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije sestavlja 11 članov, ki jih izmed kandidatov izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. Izvoljeni člani predsedstva med sabo izberejo predsednika in podpredsednika na prvi konstitutivni seji.

PREDSEDSTVO

 

19. marca 2021 je bilo na skupščini SMS izvoljeno predsedstvo za mandatno obdobje 2021-2024:

 

ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ predsednica

Posavski muzej Brežice

alenka.cernelic.kroselj@pmb.si

 

NATALIJA POLENEC podpredsednica

Slovenski etnografski muzej

natalija.polenec@etno-muzej.si

 

GORAN MILOVANOVIČ podpredsednik

Galerija Božidar Jakac

goran.milovanovic@galerija-bj.si 

 

MARKO BONIN

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

marko.bonin@pokrajinskimuzejkoper.si

 

JASNA DOKL OSOLNIK

Dolenjski muzej Novo mesto

jasna.dokl.osolnik@dolenjskimuzej.si

 

DAMJANA FORTUNAT ČERNILOGAR

Tolminski muzej

damjana.fortunat@guest.arnes.si

 

MAJA HAKL SAJE

Slovenski šolski muzej, OE Muzej športa

maja.hakl-saje@muzejsporta.si

 

MARJANA ŽIBERT

Gorenjski muzej 

marjana.zibert@gorenjski-muzej.si

 

TADEJ PUNGARTNIK

Koroški pokrajinski muzej

tadej.pungartnik@kpm.si

 

TANJA VERBOTEN

Muzej Velenje

tanja.verboten@muzej-velenje.si

 

 

NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Izmed kandidatov jih izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. 19. marca 2021 je bil na skupščini SMS izvoljen nadzorni odbor:

 

ESTERA CERAR predsednica

Tehniški muzej Slovenije

estera.cerar@tms.si


JOŽE RATAJ

Pokrajinski muzej Celje

joze.rataj@pokmuz-ce.si

 

URŠKA PURG

Muzej novejše zgodovine Slovenije

urska.purg@muzej-nz.si

 

 


KOMISIJA ZA VPRAŠANJA ZAKONODAJE

 

Dr. ALEKSANDRA BERBERIH SLANA predsednica

Muzej narodne osvoboditve Maribor

aleksandra.berberih-slana@mnom.si


METKA FUJS

Pomurski muzej Murska Sobota

metka.fujs@pomurski-muzej.si

 

 

VODJA PROJEKTA "POLETNA MUZEJSKA NOČ"


MAJA HAKL SAJE

Slovenski šolski muzej, OE Muzej športa

maja.hakl-saje@muzejsporta.si

 

 

 

 

SEKCIJE


Sekcija za izobraževanje in komuniciranje

 

Mag. NATAŠA ROBEŽNIK

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije

natasa.robeznik@muzej-nz.si

 

Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost

 

Dr. Eva Ilec

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

eva.ilec@pmpo.si

 

Sekcija za dokumentacijo

 

Mag. TITA PORENTA

Muzeji radovljiške občine

tita.porenta@mro.si

 

Sekcija knjižnic

 

MARTIN STEINER

Pokrajinski muzej Ptuj

martin.steiner@pmpo.si

 

Sekcija za tehniško dediščino

 

IRENA MARUŠIČ

Tehniški muzej Slovenije

irena.marusic@tms.si

 

Sekcija za avdiovizualno

 

DARJA SKRT

Goriški muzej

darja.skrt@goriskimuzej.si