SI | EN

Sekcije

Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost

Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost je aktivna že skoraj 30 let. Pričela je delovati z namenom, da muzejske strokovne delavce, ki delujejo na področju konserviranja in restavriranja poveže, jih informira, neformalno izobražuje in jih zastopa pri skupnih strokovnih zadevah. Istočasno se trudi na primeren način predstavljati in promovirati stroko v javnosti.

 

Strokovno srečanje 2010, Slovenski etnografski muzej (Irena Porekar Kacafura)

 

Sekcija od leta 2001 izdaja Priročnik za muzejsko konservatorsko-restavratorsko dejavnost in organizira mednarodna pomladna Strokovna srečanja, kjer konservatorji-restavratorji predstavljajo svoje delo na plakatih, s predavanji in v zborniku. Pripravlja tudi tematske publikacije in organizira priložnostna predavanja, strokovne ekskurzije ter druge oblike druženja namenjene stroki, drugim muzejskim delavcem in javnosti.


 

Obisk Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, strokovna ekskurzija v Firence 2009 (Irena Porekar Kacafura)

 

V sekciji deluje okoli 70 v muzejih zaposlenih konservatorjev-restavratorjev. Trenutno jo vodi 7-članski strokovni kolegij pod vodstvom mag. Jane Šubic Prislan (Goriški muzej), jana.subic@gmail.com.
 

Ostali člani kolegija so: dr. Eva Ilec (Pokrajinski muzej Ptuj–Ormož), mag. Nada Madžarac (Moderna galerija), Zoran Milić (Narodni muzej Slovenije), mag. Ana Motnikar (Slovenski etnografski muzej), Nataša Nemeček (Narodni muzej Slovenije), Irena Porekar Kacafura (Pokrajinski muzej Maribor), Simona Škorja (Narodna galerija).

 

15. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev 2015

 

Letošnje 15. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev se je tokrat prvič odvijalo v Narodni galeriji. S plakati in filmom se je predstavilo 92 udeležencev. Poleg slovenskih konservatorjev-restavratorjev so sodelovali še kolegi iz Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bolgarije, Madžarske in Italije. Tega smo zelo veseli, saj potrjuje, da je naše srečanje postalo prepoznavno tudi onstran meja Republike Slovenije. S finančno podporo Ministrstva za kulturo in sponzorskimi sredstvi je izšla tudi publikacija Konservator-restavrator. Objavljeni povzetki plakatov prihajajo z vseh področij varovanja premične in nepremične kulturne dediščine ter arhivskega gradiva. Strokovno srečanje so v popoldanskem delu spremljala tudi številna predavanja.

Jana Šubic Prislan je v plenarnem predavanju z naslovom Zmanjševanje tveganj za dediščino – projekt preventivne konservacije v slovenskih muzejih predstavila mednarodni projekt obvladovanja tveganj v depojskih prostorih, ki jih podpira poseben računalniški program. Sledila so krajša predavanja.

 

Foto: Janko Dermastja, Narodna galerija

 

Foto: Janko Dermastja, Narodna galerija

 

Foto: Janko Dermastja, Narodna galerija

 

Foto: Janko Dermastja, Narodna galerija