SI | EN

Sekcije

Sekcija za dokumentacijo

Sekcija za dokumentacijo SMS s svojim delovanjem drži enakovreden strokoven stik z vodilnimi muzeji po svetu kakor tudi redno sledi tehnološkem razvoju, ki ga je možno implementirati v vsakdanjo muzejsko stroko. Sekcija pripravlja strokovne posvete, seminarje, delavnice in predavanja domačih in tujih strokovnjakov s področja muzejske dokumentacije.

 

Sekcijo sestavlja okrog 70 aktivnih članov, ki delujejo pri osveščanju muzealcev glede pomena dokumentacije in statusa dokumentalistov ter kustosov, ki delajo na tem področju znotraj muzejske službe.

 

Člani Sekcije za dokumentacijo SMS na ekskurziji v Muzejski Dokumentacijski Centar. Zagreb 22 oktober 2013. Foto: Dušica N. Orešnik