SI | EN

Sekcije

Sekcija za dokumentacijo - arhiv

Redna srečanja članov SZMD:

-  Zapisnik sestanka, 14. 12. 2022

-  Zapisnik sestanka, 1. 3. 2023

-  Zapisnik Volilne komisije, 1.3.2023

 

Strokovna srečanja:

- Strokovni posvet Premična kulturna dediščina v digitalni obliki, 15.5.2023

Posvet Dediščina v digitalni obliki, 15. maj 2023, 1. del 

Posvet Dediščina v digitalni obliki, 15. maj 2023, 2. del

foto Blaž Verbič

- Spletno srečanje 1/1GRADIVO, PRIDOBLJENO NA TERENU, 23.10.2023, 12.2.2024 

 

Publiciranje

- Mag. Tita Porenta, Nina Sotelšek, mag. Gorazd Knific, mag. Darko Knez, Miha Špiček: SEKCIJA ZA MUZEJSKO DOKUMENTACIJO PRI SKUPNOSTI MUZEJEV SLOVENIJE IN PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA V DIGITALNI OBLIKI 

 

Mednarodna dejavnost

- Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD –ICOM – SMS, 20.9.2023 Referat MS KONČNA

Strokovna ekskurzija v Zagreb (Muzejski dokumentacijski centar in Muzej grada Zagreba), 20.11.2023 foto Miha Špiček, Nina Sotelšek