SI | EN

Dejavnosti

Naprej v preteklost #Slovenija

Za nami je precej pestro in nenavadno leto 2020, ki nas je postavilo pred marsikateri izziv, a hkrati v nas spodbudilo željo po še večjem sodelovanju in povezovanju tudi v digitalnem okolju. Tako smo v mesecu avgustu 2020 prvič pripravili skupno akcijo Naprej v preteklost, ki smo jo ponovili v mesecu decembru 2020, ko smo jo še dodatno praznično obarvali in v pozitivnem duhu zaključili leto.

Zaradi uspešnosti akcije, pozitivnega odziva in nenazadnje dejstva, da je digitalno okolje dobilo še pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju dostopnosti do kulturne dediščine, smo se pri Skupnosti muzejev Slovenije in Službi za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije odločili, da bomo z akcijo nadaljevali dvakrat letno in jo vsakokrat tematsko obarvali. Tako bo naslednja akcija #naprejvpreteklost potekala med 22. 3. in 28. 3. 2021, tokratna tema pa bo #Slovenija.

Skupna akcija NAPREJ V PRETEKLOST je namenjena le objavam in dogodkom na spletu. Na vaših družabnih omrežjih in spletnih straneh lahko objavljate kratke filme, zanimive informacije, fotografije, predstavitve muzeja, predmetov ali delavcev. Glede na temo #Slovenija posebej priporočamo, da z objavami predstavite zbirke in dejavnosti povezane z zgodovino slovenskega prostora, ki seže seveda dlje kot le 30 let, odkar smo razglasili samostojnost.

Več bomo objavljali, bolj bo zanimivo. Ponovno bomo skupaj opozarjali na bogastvo, ki ga ponujajo naši muzeji, na našo ponudbo in dejstvo, da so muzeji zanimivi, zabavni ter varni prostori učenja in zabave.