SI | EN

Publikacije

Dostopnost do dediščine starejšim občanom

Priročnik je namenjen vsem, ki se tako ali drugače ukvarjajo s starejšimi odraslimi bodisi v dediščinskih ustanovah, naravnih in kulturnih spomenikih in znamenitostih, krajinskih in narodnih parkih ali v botaničnih in živalskih vrtovih. Z njim želimo ne samo muzealce, ampak delavce v kulturi nasploh ozavestiti o vse večjem kulturnem potencialu t. i. srebrne generacije, največje, najbolj izobražene in najaktivnejše starostne skupine doslej, obenem pa jih spodbuditi, da prisluhnejo potrebam in pričakovanjem tovrstnih obiskovalcev. Želimo si, da napravijo svojo ponudbo dostopno, vključujočo in hkrati participativno za vse. V skladu z demografskimi spremembami se spreminja struktura muzejskih obiskovalcev, to pa narekuje tudi dodatne kompetence muzejskega osebja, še zlasti pedagoškega. Zavedamo se, da bo treba na področju ozaveščanja in izobraževanja muzejskih kadrov, torej kustosov, upravne službe in osebja, ki se neposredno srečuje z obiskovalci (čuvaji, informatorji, vodiči, sprejemno osebje), še marsikaj postoriti.

PRIROČNIK JE DOSTOPEN NA TEJ POVEZAVI