SI | EN

O nas

Poslanstvo

Skupnost muzejev Slovenije je organizacija slovenskih muzejev in galerij, ki jih povezuje v skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj. S svojim delovanjem predstavlja in promovira slovenske muzeje in galerije ter preko njih celotno kulturno in naravno dediščino, za katero skrbijo.

 

                         

Nekaj slovenskih muzejev je, z namenom povezovanja in uresničevanja skupnih ciljev in potreb, leta 1970 ustanovilo Skupnost muzejev Slovenije. Uradno je bila vpisana v sodni register leta 1979 kot društvo, danes pa deluje kot skupnost javnih zavodov. Od vsega začetka je to neprofesionalna organizacija, ki danes povezuje 68 slovenskih muzejev in galerij, v njej pa prostovoljno delujejo predstavniki muzejev - članov. Skupnost muzejev vodi 11-člansko predsedstvo, ki ga vsako drugo leto izvoli skupščina izmed predstavnikov muzejev, delovanje pa nadzira prav tako voljeni nadzorni odbor. Člani predsedstva na prvi seji izberejo predsednika.
 

Delovanje skupnosti je usmerjeno v več programskih ciljev. Ti so: spremljanje aktualnega dogajanja na področju nacionalne kulturne politike in statusa muzejev na eni strani ter dopolnilnega izobraževanja za muzealce, mednarodnega povezovanja, nacionalnih in mednarodnih projektov, promocije muzejev in muzejske službe ter izdajateljske dejavnosti na drugi. Program se izvaja neposredno preko koordinacije predsedstva, preko nosilcev programov v posameznih muzejih ali preko šestih specialnih sekcij:

 

1. Sekcija za izobraževanje in komuniciranje
2. Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost
3. Sekcija za dokumentacijo
4. Sekcija knjižnic
5. Sekcija za tehniško dediščino
6. Sekcija za avdiovizualno


Po statutu skupnosti so lahko njeni člani le muzeji, ki ustrezajo mednarodni definiciji muzeja, sicer pa ne odreka podpore nobeni pobudi, ki služi izboljšanju standardov muzejskega dela in muzejske ponudbe v Sloveniji. V ta namen se programsko povezuje s Slovenskim muzejskim društvom in Slovenskim odborom ICOM, njen program pa kot del javnega kulturnega programa sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.