SI | EN

Dejavnosti

ŠOLA IN MUZEJI 1.nacionalni strokovni posvet EDUCA+Skupnost muzejev Slovenije

Muzeji s svojimi vsebinami pomembno (pozitivno) vplivate na vzgojo in izobraževanje. Muzejski pedagogi – kustosi ste pri tem izjemnega pomena, saj s svojo strokovno usposobljenostjo posredno vplivate na dojemljivost obiskovalcev ustanove, v kateri delujete.

Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov  na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji/galerijami.

Kvalitativni dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija tega edinstvenega posveta!

OSREDNJI VSEBINSKI SKLOPI POSVETA

Na posvetu so predvideni štirje sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale so tako naslednje:

A. Učni načrti in muzeji (povezave in analize na ravni učnih ciljev, vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno učenje, konstruktivizem, …)

B. Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih (povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja, …)

C. Muzeji in oblikovanje identitete (osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj, …)

D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike.

PREDAVATELJI

Posvet bo potekal v obliki plenarnih predavanj ter prispevkov v sekcijah kot prikaz dobrih praks, evalvacij, analiz ali delavnic učiteljic/ učiteljev/profesoric/profesorjev, muzejskih pedagoginj/pedagogov.

 

Vabljeni plenarni predavatelji oz. predavateljice bodo:

  • Vida Koporc Sedej, sekretarka na Ministrstvu za kulturo; v svojem predavanju bo predstavila pedagoške programe v državnih muzejih
  • Izr.prof.Dr. Helena Smrtnik Vitulić, izr. prof. za področje razvoje psihologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; v predavanju bo spregovorila o razvojnih značilnostih mladostništva
  • Dr. Staša Tome, doktorica bioloških znanosti in muzejska svetnica zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije; na predavanju bo spregovorila o povezovanju muzejskih programov z učnimi načrti
  • Asist.Dr. Rajka Bračun Sova, umetnostna zgodovinarka in doktorica znanosti na področju izobraževanja učiteljev; v predavanju bo spregovorila o razmerju med šolsko in muzejsko pedagogiko
  • Izr.prof.Dr. Metoda Kemperl, programski vodja posveta, sicer pa izredna profesorica za umetnostno zgodovino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; leta 2010 je s sodelavci zasnovala nov 2.stopenjski študij muzejske pedagogike; na predavanju bo spregovorila o državljanski vzgoji v umetnostnih muzejih

     - celoten program posveta z okvirnim  urnikom

     - splošna prijavnica

     - prijavnica za aktivno udeležbo

     - pomembni datumi za aktivne udeležence