SI | EN

Dejavnosti

Sklep 2. kongresa slovenskih muzealcev

2. kongres slovenskih muzealcev je sprejel naslednji sklep:

Obdelava predmeta (muzealije) kot celote je rezultat avtorstva različnih strokovnjakov. S svojim strokovnim znanjem konservatorji-restavratorji stojijo za opravljenim delom, zato morajo biti navedeni pri pripravi razstave, v publikacijah in na kolofonu, enakovredno z drugimi ustvarjalci oziroma avtorji. Avtorstvo konservatorja-restavratorja je v strokovni pripravi predmeta za njegovo pravilno interpretacijo in pridobivanje zgodovinske resnice iz nepisnih (materialnih) virov. Delo posameznika ne sme biti spregledano.

Vse muzeje in galerije pozivamo, da sklep spoštujejo.