SI | EN

Dejavnosti

Migracije premikajo muzeje / MIgrations moving Museums

Skupnost muzejev Slovenije vabi na enodnevni, mednarodni strokovni posvet Migrations moving museums – Migracije premikajo muzeje v torek, 13. decembra 2016 ob 10. uri v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5.

Leto 2016 se je začelo in se izteka pod vtisom človeških migracij, ki vodijo tudi skozi Slovenijo in Avstrijo. V Avstriji in pri nas so se številni muzeji na to temo že odzvali. Na posvetu, ki ga Skupnost muzejev Slovenije pripravlja v sodelovanju s kolegi iz sosednje države, bomo spoznali nekaj primerov dobrih praks ter skupaj razmišljali o vlogi muzejev v teh procesih. Zaradi gostov iz tujine bodo prispevki v angleškem jeziku, poskrbljeno bo za prevod v slovenščino na obvestilni ravni.

Program:

9.30 – 10.00      Prihod in registracija

10.00 – 11.30    Prvi sklop:

  • Irena Marušič (Tehniški muzej Slovenije): Znanje brez meja / Knowledge without frontiers
  • Barbara Sterle Vurnik, Jana Fojkar (Loški muzej Škofja Loka): Vloga muzeja v povezovanju ljudi in različnih kultur. Primer razstave »Potovanje« v Loškem muzeju Škofja Loka / The Role of Museum in Building Bridges Between People and Different Cultures. The Case of Exhibition »Journey« in Škofja Loka Museum
  • Andreja Matijevc (Posavski muzej Brežice): Aktivnosti Posavskega muzeja Brežice in migracije v nedavni zgodovini / Activities of Posavje museum Brežice and migrations in recent history

11.30 – 11.45    Odmor za kavo

12.00 – 13.00    Drugi sklop:

  • Aleksandra Berberih-Slana: Na drugi strani: Vloga muzeja v času velikih sprememb / On the oher side: The role of the museum in the time of great changes
  • Evelyn Kaindl-Ranzinger: Muzeji kot kulturni posredniki: praktični primeri iz Avstrije / Museums as cultural mediators: practical examples from Austria

13.00 – 14.00    Odmor za kosilo

14.00 – 15.30    Tretji sklop:

  • Uroš Dokl (Muzej narodne osvoboditve Maribor): Muzeja za mir, predstavitvena delavnica / Museum for Peace, workshop presentation
  • Zaključna debata / Final debate

 

Iskreno vabljeni!