SI | EN

Dejavnosti

1. MEDNARODNI KONGRES SLOVENSKIH MUZEALCEV

MUZEJI, DEDIŠČINA IN KULTURNA KRAJINA

Museums, Heritage and Cultural Landscape

 

Gledališče Tartini Piran, Kidričevo nabrežje 6, Piran

The Tartini Theatre, Piran, Kidričevo nabrežje 6, Piran

 

 

 

Četrtek, 20. 10. 2016

8.00-9.00 / Prihod in registracija udeležencev

 

9.00 – 9.30 / Odprtje kongresa in pozdravni nagovori:

Franco Juri, direktor Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran

Peter Bossman, župan občine Piran

dr. Flavio Bonin, predsednik SMD

dr. Aleksandra Berberih Slana, predsednica SMS

dr. Tanja Roženbergar, predsednica ICOM Slovenija

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, generalni pokrovitelj

 

9.30 – 13.00 / I. Tematski sklop: MUZEJI IN KULTURNA KRAJINA

Delovno predsedstvo: dr. Tanja Roženbergar, dr. Branko Šuštar,  dr. Nadja Terčon

 

9.30-10.40 / 1. del

9.30-10.00 / dr. Jelka Pirkovič: Koncept kulturne krajine in vloga muzejev pri njenem varstvu

10.00 - 10.15 / dr. Dimitrij Mlekuž: Zapletene krajine so demokratične krajine

10.15 -10.30 / Etbin Tavčar: Dediščinska krajina med človekom in naravo

10. 30 - 10. 40 / Franco Juri: Muzejske dobre prakse kot spodbujevalec turizma in družbene kohezije

10.40 - 11.00 / Odmor

11.00 – 13.00 / 2. del

11.00-11.15 / Luca Caburlotto: "Economia e conoscenza, Stato e mercato: musei, patrimonio e paesaggi culturali tra sviluppo e sfruttamento". / Ekonomija in spoznanje. Država in tržišče: muzeji, dediščine in kulturne krajine, med razvojem in izkoriščanjem.

11.15-11.25 / Helena Hauptman: Muzej v vsako slovensko vas. Varstvo kulturne dediščine na lokalni ravni

11.25-11.35 / mag. Borut Rovšnik: O strokovnih ne/ kompetencah in ne/profesionalnosti  v družbeno odgovornih dediščinskih ustanovah v Sloveniji

11.35-11.45 / dr. Staša Tome: Muzeji naj ne postanejo zabaviščni parki! Pomen načrtovanja za uspešno interpretacijo

11.45-11.55 / dr. Mateja Kos: Problemi interpretacije nacionalne dediščine

11.55-12.05 / dr. Aleksandra Berberih Slana: Po poteh mariborske industrije

12.05-12.15 / Majda Pungerčar, Judita Podgornik Zaletelj: Ureditev in predstavitev območja in izdelkov železarne na Dvoru

12.15.-12.25 / ddr. Verena Vidrih Perko: Muzealec, gladiator sodobnega biznisa?

12.25-13.00  / Razprava

 

13.00 -14.00 / Kosilo (Hotel Tartini, Tartinijev trg 15, Piran)

14.00-15.00 / Pogovor ob plakatih (Gledališče Tartini Piran, Kidričevo nabrežje 6, Piran)

 

 

 

Četrtek, 20. 10. 2016

15.00 - 18.30 / II. Tematski sklop: NESNOVNA DEDIŠČINA IN KULTURNA KRAJINA

Delovno predsedstvo: dr. Flavio Bonin, mag. Marjeta Keršič Svetel, Tina Novak Pucer

 

15.00 - 16.00 / 1. del

15.00 - 15.30 / dr. Darko Babić : O interpretaciji nesnovne baštine, eko-muzeologiji, uključivosti i održivosti – ili što nam povijest / prošlost može podučiti

15.30 -15.45/ mag. Adela Pukl: Izzivi in problemi pri »registriranju« nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji

15.45 -16.00 / mag. Ralf Čeplak Mencin: BEGUNCI SO TU! Prizadevanja Slovenskega etnografskega muzeja proti stereotipom, predsodkom in ksenofobiji

 

16.00-16.30 / Odmor

 

16.30-18.30 / 2. del

16.30 - 16.40 / Ivana Leskovec: Partizanska bolnica Franja – nosilka znaka Evropske dediščine

16.40 - 16.50 / mag. Monika Kokalj: Mednarodni taboriščni odbor KT Mauthausen in slovenski taboriščniki

16.50 - 17.00 / Jana Babšek: Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug. Pomen ohranjanja in interpretacije pomembnega memorialnega prostora

17.00 - 17.10 / Jelka Pšajd: Pomurska pokopališča kot pomemben element ohranjanja kulturne krajine in lokalne nesnovne in snovne dediščine

17.10 - 17.20 / Nina Hribar: Praznovanja na delavskih Jesenicah

17.20 - 17.30 / Ana Panić, Nataša Strič, Katarina Jurjavčič: Nikoli ni bilo boljše? Gostovanje razstave Muzeja Istorije Jugoslavije v Muzeju novejše zgodovine Slovenije

17.30 -17.40 / dr. Tanja Roženbergar: Družbene vezi kulturne krajine

17.40 - 17.50 / dr. Branko Šuštar: Kulturna krajina izobraževanja med spomini in pozabo: šolske stavbe, učiteljski spomeniki in nagrobniki ter javna poimenovanja

17.50 - 18.30 / Razprava

 

18.30 -19.30 /  SVEČANA Podelitev nagrad ICOM

 

20.00 / Večerja (Hotel Tartini, Tartinijev trg 15, Piran)

 

 

Petek, 21. 10. 2016

9.30 - 13.00 / III. Tematski sklop: INTERPRETACIJA DEDIŠČINE IN KULTURNA KRAJINA

Delovno predsedstvo: dr. Aleksandra Berberih Slana, mag. Borut Rovšnik,  Irena Lačen Benedičič

 

9.30 - 10.30 / 1. del

9.30 - 10.00 / mag. Marjeta Keršič Svetel: Strateški načrt interpretacije območja kot hrbtenica vsega delovanja za osmišljanje dediščine

10.00 - 10.15 / dr. Marko Mele: »Izzivi upravljanja čezmejnih kulturnih krajin – izkušnja EU Projektov InterArch-In BorderArch-Steiermark«

10.15 -1 0.30 / mag. Snježana Pintarić:  Museum of Contemporary Art Zagreb  – good practice examples of presentation and interpretation of contemporary art

10.30 - 11.00 / Odmor

 

11.00 - 13.00 / 2. del

11.00 - 11.10 / dr. Tina Pleško: Muzeji, kulturna krajina in likovna umetnost

11.10 - 11.20 / dr. Katja Mahnič: Med veščino pripovedovanja dobre zgodbe in interaktivno participatorno prakso. Interpretacija dediščine: nekaj historiografskih in konceptualnih poudarkov

11.20 - 11.30 / Metka Dariš: Kulturna krajina pri predstavljanju in interpretaciji filmske dediščine

11.30 - 11.40 / Sanja Jurca Avci: An exhibition is not a book

11.40 - 11.50 / dr. Kaja Širok: Kalejdoskop kulturne krajine. Topografija spomina XX. stoletja na Goriškem in oblikovanje urbanega obmejnega muzeja.

11.50 - 12.00 / Miha Uršič: Pot miru od Alp do Jadrana. Stoletnica prve svetovne vojne

12.00 - 12.10 / Andrej Brence: Obhodi kurentov in spreminjanje pustne dediščine na ptujskem območju

12.10 - 12.20 / mag. Marko Štepec: Pot domov – izkušnja vojne v slovenski spominski krajini

12.20 - 12.35  Aleš Lazar: Danes skrito, nekoč reprezentativno: Dediščina krajine na primeru Gutenberg – stari in novi pristopi k oživljanju krajine /VIDEO/ 

12.35-13.00 / Razprava

 

13.00 - 14.00 / Kosilo (Hotel Tartini, Tartinijev trg 15, Piran)

14.00 - 15.00 / Pogovor ob plakatih (Gledališče Tartini Piran, Kidričevo nabrežje 6, Piran)

 

 

Petek, 21. 10. 2016

15.00-17.00 / OKROGLA MIZA: MUZEJI, DEDIŠČINA IN KULTURNA KRAJINA

Moderatorka: ddr. Verena Vidrih Perko

 

Sodelujejo:

- Tone Peršak, minister za kulturo RS

- Peter Bossman, župan občine Piran

- Franco Juri, direktor Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran

- dr. Andrej Sovinc, vodja KPSS, namestnik direktorja Soline Pridelava soli d. o. o.

- dr. Flavio Bonin, predsednik SMD

- dr. Aleksandra Berberih Slana, predsednica SMS

- dr. Tanja Roženbergar, predsednica ICOM Slovenija

- Milvana Arko Pijevac, predsednica HMD, Hrvaška

- Luca Caburlotto, direktor, Polo museale del Friuli Venezia Giulia,  Italija

- dr. Darko Babić, predstojnik katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška

- dr. Jelka Pirkovič, AISLB  Herein, projekt Sveta Evrope za spletno predstavitev politik varstva v državah članicah, dolgoletna direktorica ZVKDS v pokoju, pobudnica in predavateljica na individualnem študiju heritologije, FF, UL

- dr. Sonja Ifko, profesorica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani

 

 

17.00 - 18.00 / ZAKLJUČEK KONGRESA

 

18h - 19.30 / OBČNI ZBOR SMD

 

 

Sobota, 22. 10. 2016

STROKOVNA EKSKURZIJA: Italija: Trst, Sv. Križ pri Trstu

 

9.00 – Odhod iz Pirana (prevoz z avtobusom)

Ogled Rižarne v Trstu ter  Ribiškega muzeja Tržaškega primorja Križ pri Trstu s pogostitvijo

 

15.00 / Zaključek in odhod v Piran