SI | EN

Dejavnosti

14. srečanje restavratorjev konservatorjev

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
Torek, 6. maj 2014

 

Strokovna srečanja konservatorjev-restavratorjev so se začela pred 14 leti v Narodnem muzeju Slovenije, na pobudo Sekcije za konservatorsko-restavratorsko dejavnost pri Skupnosti muzejev Slovenije in ob sodelovanju Društva restavratorjev Slovenije. Po devetih letih se je srečanje iz Narodnega  muzeja preselilo v Slovenski etnografski muzej, kjer je bilo letos že petič. Konservatorji-restavratorji in nekateri drugi, ki so s to stroko tesno povezani, so predstavili svoje delo, dosežke in novosti na plakatih, dogodek pa so spremljala tudi predavanja, filmi in predstavitve sponzorjev. 

Letos je sodelovalo 72 avtorjev iz štirih držav (Slovenije, Hrvaške, Srbije in Romunije). Teme so zajemale slikarstvo, kiparstvo, arheologijo, stavbno dediščino, arhivske in muzejske predmete; tudi preventivno zaščito, kopistiko, izobraževanje, naravoslovne analize in uporabo novih tehnologij v konservatorsko-restavratorski stroki. Razstavo plakatov so dopolnili trije krajši referati in plenarno predavanje mag. Nataše Nemeček iz Narodnega muzeja Slovenije o zgodovinskem razvoju konservatorsko-restavratorske stroke.

 

Ob dogodku je izšel zbornik Konservator-restavrator, v katerem so objavljeni povzetki vseh plakatov in filmov in plenarno predavanje.

 

Program srečanja:

11.00    Slavnostno odprtje

12.00    Predavanje: Nataša Nemeček, Narodni muzej Slovenije:

Zgodovinski razvoj konservatorsko-restavratorske dejavnosti v Narodnem muzeju Slovenije

13.00    Premor

13.30    Kratke predstavitve plakatov in filmov

13.30 – Polona Zalar, Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo: Interdisciplinarne raziskave zgodovinskega tekstila – pomen vpletenosti mikrobiologov

13.45 – Petra Benedik, ZVKDS, Restavratorski center: Aplikacija e-Pedius, podpora množičnemu sestavljanju fragmentov stenskih poslikav

14.00 – Rado Zoubek, ZVKDS, Restavratorski center: Uporaba nizkoraztezne poliuretanske pene pri snemanju stenskih poslikav