SI | EN

Publikacije

Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah 2011-2013

Publikacija, ki jo izdaja Pedagoška sekcija pri SMS, ob finančni podpori MK, v kateri slovenski muzeji in galerije predstavljajo programe, primerne za vrtce, osnovne in srednje šole.

 

Založila in izdala: Skupnost muzejev Slovenije

Zanjo: Metka Fujs

Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije

Zanjo: Staša Tome

Zbrali in uredili: Tamara Andrejek in Ana Katarina Ziherl

Prelom: Republika Grafika

Tisk: Collegium Graphicum

Naklada: 2000

Ljubljana, 2011

185 strani

 

Pedagoški programi - vsebina (PDF)