SI | EN

Organizacija

Predsedstvo

Predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije sestavlja 11 članov, ki jih izmed kandidatov izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. Izvoljeni člani predsedstva med sabo izberejo predsednika in podpredsednika na prvi konstitutivni seji.

PREDSEDSTVO

 

19. marca 2018 je bilo na skupščini SMS izvoljeno predsedstvo za mandatno obdobje 2018-2020:

 

Dr. ALEKSANDRA BERBERIH SLANA - predsednica

Muzej narodne osvoboditve Maribor

aleksandra.berberih-slana@mnom.si


ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ- podpredsednica

Posavski muzej Brežice

alenka.cernelic.kroselj@pmb.si

 

Mag. BARBARA RAVNIK - podpredsednica

Narodni muzej Slovenije

barbara.ravnik@nms.si

 

Dr. BREDA ČINČ JUHANT

Prirodoslovni muzej Slovenije

bjuhant@pms-lj.si

 

Dr. FLAVIO BONIN

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

flavio.bonin@guest.arnes.si

 

IRENA LAČEN BENEDIČIČ

Gornjesavski muzej Jesenice

irena.benedicic@gmj.si

 

VLADIMIR PERUNIČIČ

Goriški muzej

vladimir.perunicic@goriskimuzej.si 

 

mag. MOJCA JAN ZORAN

Slovenski gledališki inštitut

mojca.jan-zoran@slogi.si

 

NATALIJA POLENEC

Tehniški muzej Slovenije

natalija.polenec@tms.si

 

METKA FUJS

Pomurski muzej Murska Sobota

metka.fujs@pomurski-muzej.si

 

JASNA DOKL OSOLNIK

Dolenjski muzej Novo mesto

jasna.dokl.osolnik@dolenjskimuzej.si

 

 

NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Izmed kandidatov jih izvolijo predstavniki muzejev in galerij na volilni skupščini za obdobje treh let. 19. marca 2018 je bil na skupščini SMS izvoljen nadzorni odbor:JOŽE RATAJ - predsednik

Pokrajinski muzej Celje

joze.rataj@pokmuz-ce.si

 

Dr. STAŠA TOME

Prirodoslovni muzej Slovenije

stome@pms-lj.si

 

Mag. JANA ŠUBIC PRISLAN

Goriški muzej

jana.subic@guest.arnes.si

 


KOMISIJA ZA VPRAŠANJA ZAKONODAJE

 

Dr. ALEKSANDRA BERBERIH SLANA - predsednica

Muzej narodne osvoboditve Maribor

aleksandra.berberih-slana@mnom.si


METKA FUJS

Pomurski muzej Murska Sobota

metka.fujs@pomurski-muzej.si

 

 

VODJA PROJEKTA "POLETNA MUZEJSKA NOČ"


SIMONA TRIPKOVIČ

Muzej narodne osvoboditve Maribor

simona.tripkovic@mnom.s

 

 

 

 

 

 

SEKCIJE


Sekcija za izobraževanje in komuniciranje

 

STAŠA TOME

Prirodoslovni muzej Slovenije

stome@pms-lj.si

 

Sekcija za konservatorsko-restavratorsko dejavnost

 

Mag. JANA ŠUBIC PRISLAN

Goriški muzej

jana.subic@guest.arnes.si

 

Sekcija za dokumentacijo

 

Mag. MOJCA ŠTUHEC
Moderna galerija

mojca.stuhec@mg-lj.si

 

Sekcija knjižnic

 

MARTIN STEINER

Pokrajinski muzej Ptuj

martin.steiner@pmpo.si

 

Sekcija za tehniško dediščino

 

IRENA MARUŠIČ

Tehniški muzej Slovenije

irena.marusic@tms.si

 

Sekcija za avdiovizualno

 

DARJA SKRT

Goriški muzej

darja.skrt@goriskimuzej.si